Dirigenter i Ekko - Musikklaget Ekko

Gå til innhold

Dirigenter i Ekko

Dirigenter

Harald Førde  November 2011 -
Harald tok over etter Magnhild Tafjord høsten 2011. Harald har mange musikalske bein.
På dagtid bruker han mye av dagen til pianostemming, på kveld og fritid flyr tiden som dirigent i Ekko og i Gjallarhorn.
Han spiller og i Langevåg musikkorps. Harald er en bestemt og dyktig dirigent som hvet hvor han vil musikalsk med korpset.

Magnhild Tafjord  2005 - 2011
Som første kvinnelige dirigent var det stor stas da Magnild begynte som dirigent i Ekko.
Magnhild har sin faste areidsplass ved Ålesund VGS- Musikklinjen. Mange av hennes elever har deltatt på våre konserter.
Muskikklaget Ekko setter stor pris på den tiden Magnhild var vår faste dirigent.

Odd Fossum 2004- 2005  
Odd Fossum var vår fast dirigent denne sesongen.

Arne Sæther 2003- 2004   
Helt siden barne- og ungdomsåra har Arne Sæther hatt musikk som en viktig del av livet. De aller fleste musikere i Ålesund som har noen sommere på baken vet hvem han er. Spesielt de som trakterer en klarinett.
Og det er ikke få som har hatt Arne som sin lærer og inspirator. Flere titalls ivrige korpsklarinettister har lært å spille på instrumentet, mange har nådd langt.
Arne var musikklærar ved Ålesund Musikkskule, og hans hovudinstrument er klarinett. I sin periode som dirigent for Muskikklaget Ekko  førte Arne  Musikklaget Ekko endå nye steg vidare i ei positiv musikalsk utvikling.  Arne flyttet til Lillesand sammen med sin  kone i 2004.

2002-2003  
Dette var en sesong med mange gjestedirigenter
Vi kan nevne:

  • Jostein Maude

  • Runar Tafjord

  • Terje Tafjord

  • Perry Arntzen

  • Hallgeir Måseide

  • Arne Sæther


Alle desse var med på forskjellige opptredner og  konserter i denne sesongen.

Carlos Alberici 2000-2002
Carlos var musikklærar ved Ålesund Musikkskule samtidig som han instruerte Ekko. Slagverk er hans hovudinstrument, ett instrument han trakterer som få! Elles har Carlos ett godt hjerte for paukene! Carlos voks opp i Argentina, i en heim med mye song og musikk. Som freelance-musiker gjekk veien fra Sør-Amerika, via Frankrike til Norge. Carlos' evner innenfor rytmikken, var viktig for Ekko i denne perioden, her har korpset klart hevet seg. Elles uttrykkjer Carlos spesielt glede ved det  å vere med frå start til mål i en musikalsk skapingsprosess, fra den første innøving til fullendt framføring.

Perry E. Arntzen 1984-1999
Perry likar å kalle seg ein amatør. I dette legg han ein som har glede som drivkraft, og det er musikk han er glad i! Han har spela munnspel, fløyte og saksofon, og har vore med i både Symfoniorkesteret og Ungdomsmusikken i Ålesund. Han vart huka av Alf Lervåg til å dirigere Ekko då han var på Solevåg skule som instruktør for fløytistane Aashild og Anita.
Med stort engasjement dirigerte Perry Ekko i 15 år. Perry var spesielt oppteken av at korpset knytte til seg ressurspersonar utanfrå. Ekko kan nok takke Perry for at personar som Bjarte Engeset, Nils Jørgen og Berit Hummelsund, Anne Standal, Kjell Kipperberg og Yngve Espedal er blitt engasjerte, musikarar som har vore viktige for korpset si utvikling. Perry var også den som stod bak då Harald Grytten blei engasjert.

Johan Solevågseide 1959-1984
Johan sin musikalske bakgrunn var som trombonist i korpset. Han leia korpset dei neste 25 åra, ein periode med sterk utvikling, både musikalsk og besetningsmessig. Korpset deltok på ei rekkje stemner rundt om i bygd og by, og sto for mange arrangement sjølve også.

Trygve Myrvoll 1954-1959
Korpset sin første dirigent var ein dugande barytonspelar frå Musikklaget "Brage", og svoger til Johan og Olav Solevågseide. Trygve Myrvoll gjorde mykje av "grovarbeidet" i oppstarten, med både enkeltopplæring og samspel.

Tilbake til innholdet