Støttemedlem - Musikklaget Ekko

Gå til innhold

Støttemedlem

Støtte oss ?

Vil du være støttemedlem i Musikklaget EKKO !

Alle som er glade i korps generelt og Musikklaget EKKO spesielt kan bli støttemedlem.

Det meste av det korpset foretar seg koster penger. Pengene kommer i hovedsak inn gjennom arragementer, støtte og kontingent, men det er også svært kjærkomment med støtte fra folk i bygda generelt.
Som støttemedlem forplikter man seg ikke til noe som helst, men du vil du fra tid til annen få informasjon om hva korpset jobber med.

Ved å støtte korpset økonomisk gir en utrykk for at en ønsker å ha ett aktivt voksenkorps i bygda. Skal vi ha ett aktivt korps krever det at vi har midler til å drive. Verdien på støttemedlemskap setter du selv ( kr 100 - 200 - 300,- …..)

Støttemedlemsskap - benytt konto 3900.31.06113 til din støtte.

På forhånd hjertelig takk for din velvilje og støtte.

Hilsen
Leder Musikklaget EKKO

Tilbake til innholdet