Styret - Musikklaget Ekko

Gå til innhold

Styret

Om oss
For 2020 er følgende valgt inn i styret
Leder
Gunn Bente Solevåg
Sekretær
Aashild Eikrem
Kasserer
Odd Arne Lervåg
Styremedlem
Vidar Bjørge
Styremedlem
Roy Lervåg
Øvrige utvalg/grupper
Revisorer
Geir Ove Vegsund
Øyvind Hove
Musikkutvalg
Ann Kristin Sunde
Roy Lervåg
Kai Sunde
Noteforvalter
Ann Kristin Sunde
Materialforvalter
Helge Lervåg
Valgkomite
Geir Lervåg
Jarle Lervåg
Tilbake til innholdet